Crowdfunden van een veld, nieuw clubhuis of het financieren een trainingsstage of trainingspakken. Met Crowdfunding voor Clubs kunt u doelen, groot of klein, crowdfunden.  Alle goede initiatieven die binnen uw club leven kunnen op deze manier gefinancierd worden. De werving gebeurt door de belanghebbenden zelf. Het team zorgt zelf voor de financiering van de eigen trainingsstage!