Vele handen maken licht werk. Bij Crowdfundingvoorclubs.nl kunnen individuen, maar ook teams zich als ‘supporter’ achter een initiatief scharen. Ze maken een eigen wervingspagina onder een intiatiefpagina en beginnen vervolgens met werven. Zo kunnen alle teamleden een eigen pagina onder het teamdoel maken. Net zoals bij Alpes d’Huzes!