logo
logo
Golf Club Terschelling
   Let op: Campagne is afgelopen. U kunt niet meer doneren.

De Hoge Duinen obligatie A (nominale waarde €5000, 3,75%) obligaties voor de natuurgolfbaan de Hoge Duinen Terschelling

€ 360 000,00 /€ 350 000,00
100%
Obligatiewaarde: € 5 000,00
Toezeggingen: 54
Start: 19-12-2017
Oprichter: Peter Beijnes
Delen:

Obligaties

Datum Bedrag Deelnemer Opmerking
07-07 € 20 000,00 anoniem Top initiatief!
22-06 € 5 000,00 Familie Ruijgh - www.terschellinghuis.nl Super initiatief!
07-04 € 5 000,00 anoniem

Via dit platform kunnen geïnteresseerde bedrijven en ook particulieren zich inschrijven voor de Hoge Duinen obligatie A lening, met een nominale waarde van € 5000, een rente van 3,75% p.j. en een looptijd van 14 jaar. De lening wordt vanaf het vijfde jaar lineair afgelost in 10 gelijke jaarlijkse termijnen. 


De Hoge Duinen obligatie A is een achtergestelde lening verstrekt aan de Natuurgolfbaan de Hoge Duinen Terschelling B.V., die aan de verstrekker een netto rendement oplevert van 3,75% per jaar.


De opbrengst van De Hoge Duinen obligaties zal geheel ten goede komen aan de realisatie van de natuurgolfbaan de Hoge Duinen Terschelling. 


 De Hoge Duinen obligatie A


uitgegeven door de Natuurgolfbaan de Hoge Duinen Terschelling B.V.


Streefbedrag:  € 350.000


Nominaal bedrag 1 obligatie: € 5.000


Rente%: 3,75% per jaar


De rente gedurende de aanlegperiode tot de ingebruikname van de 9 holes baan (vermoedelijk 4 jaar) wordt uitbetaald aan het eind van het 1e jaar van de exploitatie en daarna jaarlijks.


Looptijd: Totaal 14 jaar


Aflossing: in 10  gelijke jaarlijkse termijnen waarbij de eerste aflossing plaats vindt 1 jaar na ingebruikname van de golfbaan (vermoedelijk in 2023).


Vervroegde aflossing: mogelijk


Kosten: geen 


INTRODUCTIE


Dit is de kans voor bedrijven die vinden dat een golfbaan interessant is voor het toeristisch aanbod van eiland, maar ook voor leden van de Golfclub Terschelling en voor alle sympatisanten van een golfbaan op Terschelling,  om mee te werken aan de realisatie van de natuurgolfbaan de Hoge Duinen Terschelling. De plannen voor onze golfbaan zijn in een ver gevorderd stadium. De vergunning af te geven door de provincie Friesland is aangevraag en de aanvraag voor de omgevingsvegunnig bij de gemeente Terschelling wordt op zeer korte termijn ingediend. Er ligt een prachtig ontwerp voor de 9 holes natuurgolfbaan van golfbaanarchitect Michiel van der Vaart. Staatsbosbeheer is een partner van ons en zal de grond middels een langlopende pachtconstructie aan ons verpachten en de gemeenteraad staat achter onze plannen. Zowel de provincie als de gemeente hebben elk € 50.000 subsidie verstrekt om de kosten te dekken  van alle rapporten nodig om de vergunningaanvragen te onderbouwen.


 


De Golfclub Terschelling heeft in nauwe samenwerking met Staatsbosbeheer een plan uitgewerkt om het bos-duingebied ten noord oosten van West Terschelling zo in te richten dat naast fietsers, wandelaars en ruiters ook golfers in de toekomst daar hun sport kunnen beoefenen. Het gebied kenmerkt zich door met dennenbomen begroeide hoge stuifduinen waartussen natuurlijk ontstane duinvalleien meanderen, ideaal voor de aanleg van de natuurgolfbaan. We hebben daarom als naam voor het gebied gekozen: 


 “DE HOGE DUINEN” De realisatie van de Natuurgolfbaan de Hoge Duinen Terschelling vergt een totale investering van €2.350.000. Een gedeelte van deze investering zal worden gefinancierd middels de uitgifte van de Hoge Duinen obligaties. Het streefbedrag is € 350.000Bedrijven, de leden van de Golfclub Terschelling en sympathisanten van onze natuurgolfbaan kunnen nu inschrijven om één of meer Hoge Duinen obligaties te kopen, om zo de aanleg van onze Golfbaan de Hoge Duinen Terschelling mee te helpen realiseren.


 


Risico’s


Aan beleggen in obligaties zijn risico's verbonden. De obligatiehouders lopen het risico dat de Natuurgolfbaan de Hoge Duinen Terschelling B.V. niet in staat is aan haar financiële verplichtingen te voldoen waardoor de waarde van de obligatie negatief kan worden beïnvloed. In het meest ongunstige geval kan de rente niet worden betaald en kan het door de obligatiehouders ingebrachte vermogen geheel tenietgaan, waardoor de obligaties niet kunnen worden afgelost.


De rente en aflossingen van De Hoge Duinen obligatie zullen middels de exploitatie van de golfbaan moeten worden terugverdiend.


Een risico is dat de inkomsten van de golfbaan niet voldoende zijn om de rente en aflossingen op de obligaties te voldoen.


In afwijking van de meeste golfbanen, waar de contributie inkomsten  de belangrijkste inkomstenbron zijn, zijn op Terschelling de greenfee inkomsten de grootste inkomstenbron (ca 62%). De golfbaan Terschelling zal het moeten hebben van greenfeespelers die naar het eiland komen om te golfen en er een korte vakantie aan vastknopen. Dit verdienmodel bestaat in Nederland nauwelijks en het is daarom niet mogelijk om onze aannames met betrekking tot het te  verwachten aantal te verkopen greenfees te vergelijken met andere golfbanen in Nederland. De inschatting van het aantal te verkopen greenfees is daarom belangrijk.


Terschelling is nu al een zeer geliefde bestemming voor korte reisjes. Ruim 500.000 toeristen bezoeken jaarlijks het eiland. Het eiland heeft dan ook veel te ieden: prachtige natuur, brede stranden, goede hotels, aantrekkelijke vakantiehuizen, veel gezellige restaurants en verrassende winkels. Alleen een golfbaan is er nog niet. En juist een golfbaan trekt weer een nieuw soort gasten aan. Onze verwachting is dat onze golfbaan voor veel golfers een aantrekkelijke bestemming is.


De aannames betreffende het aantal te verkopen greenfees is conservatief ingeschat en ook de aanname met betrekking tot de greenfeprijzen is gemiddeld lager dan 9 bij holes banen in Nederland. In het eerste jaar dat de 9 holes baan bespeeld kan worden is aangenomen dat er gemiddeld 28 greenfees (voor 9 holes) verkocht worden voor gemiddeld € 30 per greenfee.


 


Als u klikt op Financieel meerjarenplan golfbaan de Hoge Duinen, dan vindt u daar alle aannames en ook een winst- en verliesrekening en balans.


 


 


Hoe kunt u meedoen?


U doet nu een toezegging dat u mee doet om de golfbaan te realiseren door .... (aantal) Hoge Duinen A obligaties obligaties te kopen.


In dit stadium vragen wij alleen een toezegging van u dat, indien aan de hieronderstaande voorwaarden is voldaan, u de door u aangegeven obligaties zult kopen zodra de Vereniging Golfclub Terschelling u dit vraagt.


De voorwaarden zijn:  • dat de "Verklaring van geen bezwaar" in het kader van de Natuurbeschermingswet is afgegeven door de provincie Friesland;
  • dat de Omgevingsvergunning is afgegeven door de gemeente Terschelling;
  • dat de benodigde financiering om de herinrichting van het Hoge Duinen gebied, waarin de natuurgolfbaan wordt aangelegd, te realiseren volledig is toegezegd.DOE MEE, UW DEELNAME BRENGT ONZE GOLFBAAN DICHTERBIJ


MELD U NU AAN ! 


KLIK OP "DOE MEE"


 


 U kunt uw toezegging om een obligatie af te nemen kenbaar maken door inschrijving via dit crowdfundingplatform door op de knop "Doe mee" te klikken.


Kies de campagne die u wilt steunen, vul het aantal obligaties in, uw naam en emailadres en eventueel uw opmerking en klik op "ik ga akkoord met de registratievoorwaarden" en daarna op "Registratie afronden". 


Als u aan nog een andere obligatie wilt deelnemen klik dan weer op "Doe mee" en kies de volgende campagne (obligatie) die u wilt steunen. 


Naar aanleiding van deze inschrijving zullen wij contact met u opnemen voor verdere contractuele afwikkeling. 


 


 Vragen?


 


 


Indien u nog vragen heeft, kunt u contact opnemen met Peter Beijnes (pljbeijnes@gmail.com) of Dirk-Jan Moes (dirk-janmoes@live.nl).


 


 


Doe mee


 

Meld deze pagina