logo
logo
Golf Club Terschelling
   Let op: Campagne is afgelopen. U kunt niet meer doneren.

De Stern obligatie, (nominale waarde €1000), fiscaal vriendelijk uitgegeven door de Vereniging Golfclub Terschelling

€ 106 000,00 /€ 150 000,00
70%
Obligatiewaarde: € 1 000,00
Toezeggingen: 67
Start: 19-12-2017
Delen:

Obligaties

Datum Bedrag Deelnemer Opmerking
11-08 € 1 000,00 Bob
26-03 € 3 000,00 Vereniging Eschauzier
18-03 € 1 000,00 anoniem

Via dit platform kunnen geïnteresseerde leden van de Golfclub Terschelling en sympathisanten van de golfbaan zich inschrijven voor een Stern obligatielening.


De Stern obligatie is een achtergestelde lening verstrekt aan de Vereniging Golfclub Terschelling met een nominale waarde van €1.000, met een looptijd van 10 jaar en een rente van 8,75% per jaar, waarbij de obligatiehouder de jaarlijkse aflossingen schenkt aan de Vereniging en zelf zijn inleg terugontvangt middels de hoge rente en een belasting teruggave. De golfclub hoeft de lening niet af te lossen, wat natuurlijk erg goed is voor de liquiditeiten van de club. Voor de realisatie van de golfbaan is dit de meest aantrekkelijke vorm van financiering, terwijl de obligatiehouder zelf aan het eind van de looptijd zijn inleg heeft teruggekregen. 


 


 De Stern obligatie


De Stern obligatie wordt uitgegeven door de Vereniging Golfclub Terschelling


Op de Sternobligatie kan alleen worden ingeschreven door particulieren 


Streefbedrag:  € 150.000


Nominaal bedrag 1 obligatie: € 1.000


Kenmerk: de jaarlijkse aflossingen worden door de obligatiehouder geschonken aan de golfclub en de obligatiehouder mag deze jaarlijkse schenkingen in mindering brengen van zijn belastbaar inkomen.


Rente:  8,75% p.j.


De rente gedurende de aanlegperiode tot de ingebruikname van de 9 holes baan (vermoedelijk 4 jaar) wordt uitbetaald aan het eind van het 1e jaar van de exploitatie en daarna jaarlijks.


Looptijd: 10 jaar


Aflossing: in 10 gelijke jaarlijkse termijnen, de 1e aflossing in de laatste week van jaar 1


Schenking: de 10 gelijke jaarlijkse aflossingen worden geschonken aan de Vereniging Golfclub Terschelling


Vervroegde aflossing: niet mogelijk


Kosten: geen 


De opbrengst van de Stern obligatie zal geheel ten goede komen aan de realisatie van de Natuurgolfbaan de Hoge Duinen Terschelling. Het doel is om minimaal 150 Stern obligaties uit te geven. 


De leden van de Golfclub Terschelling en sympathisanten van onze natuurgolfbaan kunnen nu inschrijven om één of meer Stern obligaties te kopen, om zo de aanleg van de golfbaan de Hoge Duinen Terschelling mee te helpen realiseren.


 


Wat betekent dit voor U?


- U koopt een Sternobligatie met een nominale waarde van €1000 met een looptijd van 10 jaar, aflossing in 10 gelijke aflossingstemijnen en een rentepercentage van 8,75% per jaar.


- U schenkt de jaarlijkse aflossing weer aan de golfclub door middel van een zogenoemde ‘schenking van een periodieke gift’. Deze periodieke schenking is jaarlijks volledig aftrekbaar van uw belastbaar inkomen, omdat deze schenking niet valt onder de beperking van 1% van het verzamelinkomen, die geldt bij andere giften en omdat de vereniging op grond van de wet hiervoor kwalificeert, waardoor een periodieke schenking fiscaal aftrekbaar is. U betaalt dus minder belasting. Deze schenkingen worden vastgelegd in een onderhandse akte.


-Over het nog niet afgeloste bedrag, ontvangt u 10 jaar lang van de Vereniging, in de maand december, 8,75% rente. Deze rente-inkomsten zijn voor u onbelast (box 3).


Het Stern obligatieplan is geen nieuw ontwikkeld plan, andere sportclubs maken er ook gebruik van.


De Stern-obligatie is vergelijkbaar met obligatieconstructies die door andere sportverenigingen al zijn gebruikt voor de financiering van bijvoorbeeld een kunstgrashockeyveld of een indoor sporthal, en welke zijn goedgekeurd door accountants en fiscaal juristen..


De vereniging kan echter  geen garantie geven op de fiscale structuur.


Rekenvoorbeeld


Stel u koopt 1 Stern obligatielening van €1000. Tevens schenkt u de aflossing van deze lening over tien jaar aan de club. Deze schenking is aftrekbaar voor de inkomstenbelasting: 10 jaar lang €100 per jaar. Het netto voordeel voor u is bij een belastingtarief van 52%: €52 per jaar (box 3). Over de totale looptijd van 10 jaar heeft u een voordeel van €520. De Vereniging vergoedt elk jaar 8,75% rente over het nog uitstaande berdrag van de lening (box 3). Bij een rente van 8,75% ontvangt u in totaal €481 aan rente. Daarmee heeft u na 10 jaar €520 terug via de belastingaftrek en €481 via rente, totaal €1001, en heeft u uw inleg weer terugontvangen.


Bij een belastingtarief van bijvoorbeeld 42% heeft u een totale belastingaftrek van €420 en krijgt u daardoor, inclusief het totale bedrag aan rente van €481, totaal €901 terug van uw oorspronkelijke inleg van €1000.


Voor de golfclub is dit zeer interessant. De golfclub ontvangt een lening van €1000, waarvan de aflossing niet hoeft te worden terugbetaald omdat deze wordt geschonken. De vereniging betaalt alleen €481 aan rente over de looptjd van de lening. De totale last per obligatie is voor de vereniging: € 481. 


In vergelijking met een een gewone obligatielening van €1000 met de zelfde looptijd en aflossingen, maar dan met een marktconforme rente van bijv. 3,25% per jaar ontvangt de golfclub de €1000 inleg, maar betaalt deze ook weer terug en betaalt €179 aan rente. Per saldo is de totale last voor de vereniging dan € 1179. 


Indien gekozen wordt voor Stern obligatie, is de totale besparing per obligatie voor de vereniging: €698. Voor een totale lening van bijv. €150.000 is de besparing voor de vereniging: €104.700


Voor een uitwerking van van de werkwijze van deze obligatielening, kijk dan onderaan deze bladzijde.  


 


Risico’s


Aan beleggen in obligaties zijn risico's verbonden. De obligatiehouders lopen het risico dat de Vereniging Golfclub Terschelling niet in staat is aan haar financiële verplichtingen te voldoen waardoor de waarde van de obligatie negatief kan worden beïnvloed. In het meest ongunstige geval kan de rente niet worden betaald en kan het door de obligatiehouders ingebrachte vermogen geheel tenietgaan, waardoor de obligaties niet kunnen worden afgelost.


De rente en aflossingen van de Stern obligatie zullen middels de exploitatie van de golfbaan moeten worden terugverdiend.


Een risico is dat de inkomsten van de golfbaan niet voldoende zijn om de rente en aflossingen op de obligaties te voldoen.


In afwijking van de meeste golfbanen, waar de contributie-inkomsten  de belangrijkste inkomstenbron zijn, zijn dat op Terschelling de greenfee-inkomsten (ca 62%). Naast de cotributie inkomsten zal de golfbaan Terschelling het moeten hebben van greenfeespelers die naar het eiland komen om er te golfen en er een korte vakantie aan vastknopen. Dit verdienmodel bestaat in Nederland nauwelijks en het is daarom niet mogelijk om onze aannames met betrekking tot het te  verwachten aantal te verkopen greenfees te vergelijken met andere golfbanen in Nederland. De inschatting van het aantal te verkopen greenfees is daarom belangrijk.


Terschelling is nu al een zeer geliefde bestemming voor korte reisjes. Ruim 500.000 toeristen bezoeken jaarlijks het eiland. Het eiland heeft dan ook veel te bieden: prachtige natuur, brede stranden, goede hotels, aantrekkelijke vakantiehuizen, veel gezellige restaurants en verrassende winkels. Alleen een golfbaan is er nog niet. En juist een golfbaan trekt weer een nieuw soort gasten aan. Onze verwachting is dat onze golfbaan voor veel golfers een rede is om een golfreisje naar Terschelling te boeken. Het is een feit dat golfers juist hun vakantiebestemming kiezen naar een locatie waar ook een golfbaan in de buurt is.


De aanname voor het aantal te verkopen greenfees is conservatief ingeschat en ook de aanname met betrekking tot de greenfeprijzen is gemiddeld lager dan bij 9 holes banen in Nederland. In het eerste jaar dat de 9 holes baan bespeeld kan worden is aangenomen dat er gemiddeld 28 greenfees (voor 9 holes) per dag verkocht worden voor gemiddeld €30 per greenfee, er van uitgaand dat de golfbaan 323 dagen per jaar bespeelbaar is.


Als u klikt op Financieel meerjarenplan golfbaan de Hoge Duinen, dan vindt u daar alle aannames en ook een winst- en verliesrekening en balans.


Hoe kunt u meedoen?


U doet nu een toezegging dat u mee doet om de golfbaan te realiseren door .... (aantal) Stern obligaties te kopen.


In dit stadium vragen wij alleen een toezegging van u dat, indien aan de hieronderstaande voorwaarden is voldaan, u de door u aangegeven obligaties zult kopen zodra de Vereniging Golfclub Terschelling u dit vraagt.


De voorwaarden zijn:  • dat de "Verklaring van geen bezwaar" in het kader van de Natuurbeschermingswet is afgegeven door de provincie Friesland;
  • dat de Omgevingsvergunning is afgegeven door de gemeente Terschelling;
  • dat de benodigde financiering om de herinrichting van het Hoge Duinen gebied, waarin de natuurgolfbaan wordt aangelegd, te realiseren volledig is toegezegd.DOE MEE, UW DEELNAME BRENGT ONZE GOLFBAAN DICHTERBIJ


MELD U NU AAN ! 


KLIK OP "DOE MEE"


 


 U kunt uw toezegging om een obligatie af te nemen kenbaar maken door inschrijving via dit crowdfundingplatform door op de knop "Doe mee" te klikken.


Kies de campagne die u wilt steunen, vul het aantal obligaties in, uw naam en emailadres en eventueel uw opmerking en klik op "ik ga akkoord met de registratievoorwaarden" en daarna op "Registratie afronden". 


Als u aan nog een obligatie wilt deelnemen klik dan weer op "Doe mee" en kies de volgende campagne (obligatie) die u wilt steunen. 


Naar aanleiding van deze inschrijving zullen wij contact met u opnemen voor verdere contractuele afwikkeling. 


 


 Vragen?


 


Indien u nog vragen heeft, kunt u contact opnemen met Peter Beijnes (pljbeijnes@gmail.com) of Dirk-Jan Moes (dirk-janmoes@live.nl).


 


 


 


  


 


 


 


 


 

Meld deze pagina