Donatievoorwaarden

Met mijn donatie steun ik een door mij geselecteerd Campagnes en ben mij bewust van het volgende:
  1. Mijn donatie komt ten goede aan St. Bakkerij Museum De Oude Bakkerij. St. Bakkerij Museum De Oude Bakkerij is verantwoordelijk voor de juiste besteding van het geld. SponsorVisie, de ontwikkelaar en eigenaar van het platform, is op geen enkele manier verantwoordelijk voor de besteding van mijn donatie of de controle op de juiste besteding van mijn donatie door St. Bakkerij Museum De Oude Bakkerij
  2. Ik ben mij ervan bewust dat het een eenzijdige donatie betreft en dat ik de door mij gedane betaling niet zelfstandig terug kan draaien vanuit het platform. Eventuele restitutie dient plaats te vinden in overleg met en door St. Bakkerij Museum De Oude Bakkerij.
  3. Met de donatie geef ik SponsorVisie, St. Bakkerij Museum De Oude Bakkerij en de initiatiefnemer de goedkeuring om mij per e-mail op de hoogte te houden van de voortgang van de campagne waaraan ik een bijdrage heb geleverd en mij op de hoogte te brengen van nieuwe campagnes van St. Bakkerij Museum De Oude Bakkerij.
  4. Een betaling via iDEAL en het platform brengen kosten met zich mee. St. Bakkerij Museum De Oude Bakkerij neemt deze kosten voor haar rekening.
  5. SponsorVisie is op geen enkele manier verantwoordelijk voor het leveren, dan wel uitvoeren van een geselecteerde tegenprestatie of beloning. Deze verantwoordelijk ligt geheel bij St. Bakkerij Museum De Oude Bakkerij (en eventueel de initiatiefnemer).