logo

De in 1891 opgerichte Warmondse IJsclub is een grote vereniging met bijna 2400 leden. Het doel van de club is bevorderen van de schaatssport in breedste zin van het woord. Zie hieronder een gedeelte uit het beleidsplan 2014-2018:

De WIJC wil in de regio één van de belangrijkste verenigingen zijn voor de schaatssport. Er wordt gewerkt  aan het nastreven van prestaties op regionaal en landelijk top niveau en aan plezierbeleving aan de schaatssport op recreatief niveau. Dit willen wij bereiken door:

  • het bevorderen van het schaatsenrijden in het algemeen en langebaanschaatsen en marathonschaatsen in het bijzonder
  • het verzorgen van trainingen voor de wedstrijdschaatser en de recreatieve schaatser;
  • het waar mogelijk organiseren van onderlinge wedstrijden op natuurijs en op kunstijs;
  • het actief stimuleren en selecteren van potentieel talent voor verdere training op gewestelijk en landelijk niveau;
  • maximaal gebruik te maken van natuurijszowel op de landijsbaan als door het mede organiseren van toertochten (Molen- en Merentochten) 

De Warmondse IJsclub is momenteel zowel financieel als qua ledenaantallen een gezonde vereniging. Een grote groep vrijwilligers houdt de vereniging draaiende en zorgt door een prima sfeer voor optimale prestaties. Of het nu gaat om op recreatief niveau te leren schaatsen of het trainen voor de (sub)wereldtop van de allerjongste jeugd van 5 jaar tot op hoge leeftijd. 


Vanaf 2015 zijn wij druk bezig geweest met alle voorbereidingen voor de aanleg van een skeelerbaan op ons terrein. Voor meer informatie zie onze website: http://www.wijc.nl